Elim-aj  

 

Кто там зовет
Меня в неведомую даль?
Ты, что ли, эхо !
Деятельность
Zakladni informace  |  Politika KZ  |  Ekonomika KZ

 Kazachstán

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu
Republika Kazachstán (KZ). Ústava KZ připouští též - Kazachstán.
Kazakstan Republikasy - kazašský název
Republic of Kazakhstan - anglický název
 
1.2. Rozloha
Rozloha - 2 724 900 km2
Celková délka obvodu hranic činí 12 187 km. Délka hranic s Ruskem - 6 467 km, Uzbekistánem - 2 300 km, Kyrgyzstánem - 980 km, Turkmenistánem - 380 km,  ČLR  1 460 km
 
1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva
Počet obyvatel - 17 053  tis. (srpen 2013) www.stat.kz
Hustota obyvatelstva: 6 obyv./km2

Počet ekonomicky činného obyvatelstva

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Počet  ekon. činného obyvatelstva (v tis.)

7 591

7 690

7 774

7 867

8774      

8999 


* údaje za první pololetí 2012Počet práceschopného obyvatelstva
 

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Počet  práceschop. obyvatelstva (v tis.)

8 400

8 474

8 634

8 114

8 301

8 526


 
1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Přírůstek obyvatelstva (na tis. obyvatel)

10,2

9,3

4,3

2,5

13,8

14,1


 
     Od roku 1986 postupně a od roku 1993 rychleji klesal přirozený roční přírůstek obyvatelstva. Ke zlepšení situace a stabilizaci, následně i s menším nárůstem dochází až od roku 2000. Zvýšení počtu obyvatelstva je jedním z hlavních strategických cílů státní politiky. Je zřejmá snaha podporovat nejen porodnost, ale i návrat etnických Kazachů (tzv. Oralmanů) zpět do Kazachstánu (z Mongolska, Uzbekistánu, Afghánistánu, Íránu atd.).
Významnou skutečnost v celkovém poklesu počtu obyvatel KZ představovalo zejména v devadesátých letech minulého století kromě uvedených faktorů i vystěhovalectví. Jedná se zejména o vystěhovalectví nekazašského etnika (Rusů, Ukrajinců, Němců) do zemí bývalého SSSR a Německa, kdy počet vystěhovaného obyvatelstva výrazně převyšoval přistěhování. Trvale nejvyšší počet vystěhování je registrován do Ruské federace, největší počet přistěhování je z Uzbekistánu. Tento proces podle Statistické agentury KZ se zastavil a v současné době se do Kazachstánu stěhuje více lidí než zemi opouští. Za rok 2008 se z Kazachstánu vystěhovalo 45,2 tisíce osob a přistěhovalo 47,6 tisíc osob. V roce 2009 to bylo v poměru 34,3 tisíc vystěhovalých a 42,2 tisíce přistěhovalých, přestože počet přistěhovalých Oralmanů se poprvé po letech snížil.
Od devadesátých let docházelo k přesídlování krajanů z Kazachstánu rovněž do České republiky.
        Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 1. listopadu 2006, č. 1248, bylo rozhodnuto oPostupu při dokončování přesídlení osob s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu".  
       Celkem bylo v této etapě přesídleno 157 krajanů. Prvních 57 bylo přepraveno koncem července 2007, další letadlo přistálo s krajany z Kazachstánu začátkem září a poslední let se uskutečnil koncem října 2007.
Podle oficiálních statistik připadá na městské obyvatelstvo cca 54,0%  s tím, že pokračuje dlouhodobý trend přesunu obyvatel z venkova do měst. V srpnu 2013 bylo v Kazachstánu 17 053 tisíc obyvatel.
 
1.5. Národnostní složení
V Kazachstánu žije 147 národností a etnických skupin a etnické složení obyvatel je následující:
Kazaši - 11 580 tis. (65,2%)
Rusové - 3 698 tis. (21,8%)
Ukrajinci - 306 tis. (1,8%)
Uzbeci - 511 tis. (3%)
Němci - 182 tis.
Tataři - 203 tis.
Ujguři - 243 tis.
zbytek - ostatní
     Ve stalinském období došlo k násilnému přesídlení příslušníků mnoha národností do Kazachstánu, jako např. Němců, Poláků, Ujgurů, Kurdů atd.
Kromě etnické strukturalizace společnosti, stejně důležitou úlohu hraje i strukturalizace klanová a dělení na kmenové svazy, tzv. Starší, Střední a Mladší žuzy. Ty představují specifické formy sociálně-politické organizace kazašského národa.  Postupně vznikly tři klanová společenství - Uly žuz (Starší, nebo Největší), který se identifikuje s jižním Kazachstánem, Orta žuz (Střední) se identifikuje se středním a východním Kazachstánem a Kiši žuz (Mladší nebo Malý) se identifikuje se západní a severní částí Kazachstánu. Každý žuz se skládá s několika rodů a plemen. Rodově nejpočetnější je Orta žuz, skládající se z 12 rodů a plemen. Cháni, kteří stáli v čele společenství, měli různou autoritu a moc nad územím, které spravovali. Nejvíce autoritativní ze žuzů se jeví Uly - Starší-Největší, jehož příslušníci se cítí být nejbližšími potomkami Džingischána. Z této formace" pochází i současný prezident Kazachstánu, Nursultan Abiševič Nazarbajev.
 
1.6. Náboženské složení
Kazaši - islám sunitské odnože
obyvatelé evropského původu - křesťanství různých směrů - zejména pravoslavní
katolíci
protestanti
judaisté
Hlavním heslem prezidenta N. Nazarbajeva ohledně náboženství je náboženská snášenlivost. S tímto cílem zve do Astany každé tři roky lídry  všech světových i tradicionalistických náboženství. Mezireligiozní dialog rozebírá roli a odpovědnost náboženských lídrů v uspořádání světa, založeného na toleranci, vzájemné úctě a spolupráci.
 
1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky
Zákon o jazycích z roku 1997 rozlišuje „státní jazyk“ a „oficiální jazyk“. Státním jazykem je kazaština. Podle platné Ústavy KZ (část I, čl.7) se ve státních organizacích a orgánech místní samosprávy oficiálně používá vedle kazaštiny i ruština. Rok 1999 je rokem „nastartování“ programu cíleného a státními orgány podporovaného zviditelnění kazašského jazyka v občanském životě. Rusky však běžně hovoří téměř veškeré obyvatelstvo země.
Situace v reálném životě vypadá následovně: všichni obyvatelé Kazachstánu umí rusky, tedy i všichni Kazaši. Jen polovina  z cca 10 mil. Kazachů  je schopna mluvit kazašsky, ale z nich opět jen polovina zná knižní kazaštinu. Lze konstatovat, že cca 2 mil. obyvatel Kazachstánu z celkového počtu přes 16 mil. ovládá dobře kazaštinu. Nutno dodat, že mladá generace běžně při komunikaci kazaštinu používá.
 
1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města
V květnu 1997 proběhla v Kazachstánu reforma územně-správního členění, která ve svých výsledcích měla dosáhnout vytvoření 14 oblastí + hl. město. Proces ještě není zcela ukončen (např. v roce 2001 bylo přeneseno správní středisko Almatinské oblasti z Almaty do města Taldykorgan) a současná situace fixuje 14 oblastí + hlavní město Astana + bývalé hlavní město Almaty (dříve Alma Ata, tzv. „jižní hl. město“, které získalo zvláštní statut). V každé oblasti vykonávají zákonodárnou moc maslicháty a administrativní funkci - vedoucí administrace - akim, kterého jmenuje prezident.  K lednu 2010 bylo v Kazachstáně 14 oblastí, města republikového významu, hlavní město Astana, bývalé hlavní město Almaty a Bajkonur, 84 měst, 160 okresů, 186 obcí a 7 719 aulů - vesnic.

Administrativní členění v Kazachstánu

Oblast

Počet obyv. (v tis.)

Rozloha v tis. km2

Obyv./km2

Akmolinská, oblastní město Kokšetau

835,7

146,2

5,7

Aktjubinská, oblastní město Aktobe

681,8

300,6

2,3

Almatinská, oblastní město Taldykorgan

1 589,2

223,9

7,1

Atyrauská, oblastní město Atyrau

439,9

118,6

3,7

Východo-kazachstánská, oblastní město Usť-Kamenogorsk

1 530,8

283,2

5,4

Žambylská, oblastní město Taraz

983,9

144,3

6,8

Západokazachstánská, oblastní město Uralsk

609,1

151,3

4,0

Karagandinská, oblastní město Karaganda

1 411,7

428,0

3,3

Kyzylordinská, oblastní město Kyzylorda

596,3

226,0

2,6

Kostanajská, oblastní město Kostanaj

1 019,6

196,0

5,2

Mangistauská, oblastní město Aktau

414,2

165,6

2,5

Pavlodarská, oblastní město Pavlodar

743,8

124,8

6,0

Severokazachstánská, oblastní město Petropavlovsk

725,9

98,0

7,4

Jihokazachstánská, oblastní město Šimket

2 429,7

117,3

20,9

Astana

691,5

0,710

991,4

Almaty (město)

1 404,3

0,319

4 387,5


Údaje k 1.7. 2010
Hlavní město:
Astana - 795 801 tisíc obyvatel (2013). Záměrem je zvýšit počet obyvatel Astany na úroveň 1 mil. obyvatel k roku 2020.
Další větší města:
Almaty - 1,404 mil. obyvatel (býv. hl. město),
Šimkent - 587 tis. obyvatel,
Karaganda - 474 tis.obyvatel,
Taraz - 355 tis. obyvatel,
Pavlodar - 323 tis. obyvatel,
Semipalatinsk - 294 tis. obyvatel,
Usť-Kamenogorsk - 290 tis.obyvatel,
Aktjubinsk - 280 tis. obyvatel,
Uralsk - 251 tis. obyvatel,
Kostanaj - 213 tis.obyvatel,
Atyrau - 203 tis. obyvatel,
Kyzylorda - 202 tis.obyvatel,
Petropavlovsk - 195 tis.obyvatel,
 
1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn
1 Tenge (KZT), od 15. 11. 1993, kdy se Kazachstán odpoutal od ruského rublu.
Od 5. 04. 1999 byl zaveden plovoucí kurs tenge. Dne 2.9. 2013 přešla Národní banka Kazachstánu na nový mechanismus tvorby kurzu domácí měny tenge, tj. na "měnový koš" obsahující USD, Euro a RUB. Struktura měnového koše je  70% USD, 20% Euro a 10% RUB. V září 2013 se kurz Euro pohyboval na úrovni 1 Euro za cca 205 tenge. Cílem přechodu na "měnový koš" je zvýšení stability měnového kurzu tenge, snížení spekulativních obchodů a přílivu a odlivu spekulativního kapitálu na měnovém a peněžním trhu Kazachstánu.
 
1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba
Státní svátek:
16. prosinec - Den nezávislosti
Významné dny:
1. a 2. leden - Nový rok
7. leden - Pravoslavné Vánoce
8. březen - Mezinárodní den žen
22. březen - Nauryz mejramy (Svátek jara/nového roku)
1. květen - Svátek jednoty lidu Kazachstánu
9. květen - Den vítězství
30. srpen - Den Ústavy KZ
25. říjen - Den republiky
Rozhodnutím Parlamentu RK byl ještě jako svátek vyhlášen začátek muslimského svátku „Kurbanajt". Vzhledem k tomu, že se jedná o svátek, jehož datum určuje lunární kalendář, je tento svátek pohyblivý.
     Často jsou k některým významným svátkům, rozhodnutím prezidenta nebo vlády, přidávány další volné dny, případně jsou prováděny různé přesuny. Je vhodné se včas informovat, jak přesně budou dny pracovního volna konkrétně pro daný rok určeny.
Obvyklá pracovní doba ve státních i v ostatních institucích je od 09 až 10 hod. do 18 až 19 hod. Prodejní doba v obchodech s potravinami od 09 do 20 hod., v prodejnách spotřebního zboží od 10 do 19 hod. Ve větších městech je provozován dostatečný počet prodejen základních potravin s nepřetržitým provozem.
 
1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty
V Kazachstánu má obchod stejně jako ve většině východních zemí i určitou společenskou rovinu, což je první předpoklad úspěchu. Převážná část obchodníků se rekrutuje z řad soukromých podnikatelů, představitelů finančně-průmyslových skupin, ropných, těžařských a jiných exportních společností. Tito lidé jsou zcestovalí, mají přehled a není jim zcela cizí anglosaský styl jednání. Totéž platí o mladší generaci ve státní správě a podnikovém managementu. U této skupiny lidí převládá logické a koncepční myšlení. Již na první jednání je třeba se pečlivě připravit, mít dostatek informací o vlastní společnosti, o referenčních zakázkách, certifikátech na zboží apod, ale jednání je nutné ponechat  v jejich režii. Osobní  kontakt s potenciálním obchodním partnerem je nezbytný. Vybudovat si v Kazachstánu pevnou pozici může trvat měsíce, spíše roky. Je důležité získat důvěru a kontakty na místní lidi, kteří dále využijí své kontakty pro vaše zájmy. V neposlední řadě je také třeba mluvit dobře rusky (anglicky), neboť znalost jazyků je v Kazachstánu poměrně na nižší úrovni. Situace se postupně mění, neboť mnoho mladých lidí má již za sebou studia v zahraničí. Určitě nevede k obchodnímu úspěchu hojné zasílání e-mailu v angličtině doprovázené odkazy na internetové stránky. Pokud e-mailu místní nerozumí z jazykových důvodů, nebo nemají o kontakt zájem, nereagují. Dalším důležitým momentem je, že společnost v Kazachstánu je poměrně patriarchální a zejména prvotní kontakty na osobní úrovni by měli navazovat spíše muži.
Pokud jde o kulturu a životní styl, mají obyvatelé Kazachstánu blízko k Evropě. Nutno je však brát v úvahu, že Kazachstán, ač se jeví na první pohled jako země, která se neliší svými zvyklostmi od evropských, je  zemí východní s výrazným orientálním typem myšlení. Jedná se např. o přesnost, schopnost dodržet nejen ústní ale i písemnou dohodu, otázka spolehlivosti, schopnosti  vcítit se do problému partnera atp. Současně je třeba brát i v úvahu silné příbuzenské vztahy.  Je též potřebná trpělivos, protože, obzvláště na úrovni úřadů, je nutné kvůli obměně partnera na kazachstánské straně začínat jednat odznovu, a to i několikrát.
 
1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
Pokud se jedná o akutní poskytnutí první pomoci, ta je poskytována zdarma. Platí se až následná péče. Ceny jsou vysoké, a to i vzhledem ke kvalitě poskytovaného ošetření. Vzhledem k výše uvedenému se doporučuje při cestě do Kazachstánu se pojistit. Vznikne-li skutečně kritická situace, je vhodné deklarovat, že máte zájem o poskytnutí placené zdravotní péče, lze tak dosáhnout podstatně vyššího standardu ošetření nebo hospitalizace. Je proto třeba mít u sebe dostatečnou peněžní hotovost, neboť tak lze eliminovat některé nepříjemné situace.
 
1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria
 
1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince
 
1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)
 
1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)
Od prosince 2009 je v Almaty otevřena Kancelář CzechTrade-u, na adrese:
kancelář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Almaty (býv. CzechTrade Almaty)
Tole bi 83, 050012 Almaty, Kazakhstan
tel.: +7 727 244 93 03
fax.: +7 727 244 93 04
e-mail: almaty@czechtrade.cz
CzechTourism (R. Procházka, odpovědný za asijskou část Ruska a Střední Asie)
Business Center ONEGIN
Rosy Luxemburg, Str. 49, Office 626, 620075, Yekaterinburg
tel.: +7 (343) 287 10 78, fax: +7 (343) 287 10 79
E-mail: prochazka@czechtourism.com info-ekaterinburg@czechtourism.com,
 
1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
101 - hasičská služba
102 - policie
103 - rychlá lékařská pomoc
104 - havárie - plyn
109 - záchranná služba
112 - mimořádné události
118 - informace o telefonních číslech v Almaty (z některých uzlů nelze volat)
2505060 - nepřetržitá informační služba „ lékařská pomoc a léky" v Almaty
188 - placená informační služba pro telefonní čísla
155 - z pevné linky v Almaty informace na letišti
8727/2703333 z mobilního telefonu letištní informace v Almaty
8717/702999 z mobilního telefonu letištní informace v Astaně
158 - taxi z pevné linky v Almaty
  
1.18. Internetové informační zdroje
Oficiální webové stránky státních orgánů a institucí Republiky Kazachstán
PRESIDENT http://www.akorda.kz
GOVERNMENT http://www.en.government.kz
PARLIAMENT http://www.parlam.kz
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS http://www.mfa.kz
MINISTRY OF INDUSTRY AND NEW TECHNOLOGIEShttp://www.mit.kz
MINISTRY OF OIL AND GAS http://www.mgm.gov.kz
MINISTRY OF DEFENCE http://www.mod.gov.kz
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS http://www.mvd.kz
MINISTRY OF HEALTHCARE http://www.mz.gov.kz
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCES http://www.edu.gov.kz
MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION  http://www.eco.gov.kz
MINISTRY OF AGRICULTURE http://www.minagri.kz
MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONShttp://www.mtk.gov.kz
MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL PROTECTIONhttp://www.enbek.kz
MINISTRY OF FINANCE http://www.minfin.kz
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRADEhttp://www.minplan.kz
MINISTRY OF JUSTICE  http://www.minjust.kz
MINISTRY OF CULTURE  http://www.mk.gov.kz
MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS http://www.emer.kz
MINISTRY OF TOURISM AND SPORTS http://www.mts.gov.kz
NATIONAL BANK http://www.nationalbank.kz
GENERAL PROSECUTOR`S OFFICE http://www.procuror.kz
AGENCY OF STATISTICS http://www.stat.kz
AGENCY ON  INFORMATION TECHNOLOGIES AND COMMUNICATIONS http://www.aic.gov.kz
AGENCY ON LAND RECOURSES MANAGEMANT http://www.auzr.kz
AGENCY ON REGULATION OF NATURAL MONOPOLIEShttp://www.regulator.kz
AGENCY FOR MIGRATION AND DEMOGRAPHYhttp://www.demomigration.kz
AGENCY FOR REGULATION AND SUPERVISION OF FINANCIAL MARKET AND FINANCIAL ORGANIZATIONS http://www.afn.kz
AGENCY OF FINANCIAL POLICY http://www.finpol.kz
AGENCY FOR CIVIL SERVICE AFFAIRS http://www.kyzmet.kz
AGENCY FOR COMPETITION PROTECTION http://www.azkrk.kz
NATIONAL SECURITY COMMITTEE http://www.knb.kz
COMMITTEE OF CUSTOMS http://www.customs.kz
CENTRAL ELECTION COMMISSION http://www.election.kz
SUPREME COURT http://www.supcourt.kz
ESTIMATION COMMITTEE ON CONTROL OVER IMPLEMENTATION OF THE REPUBLICAN BUDGET http://www.esep.kz
CONSTITUTIONAL COUNCIL http://www.constcouncil.kz
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN http://www.kdb.kz
NATIONAL INNOVATION FUND http://www.nif.kz
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY http://www.cci.kz
INVESTMENT FUND OF KAZAKHSTAN http://www.ifk.kz
KAZAKHSTAN CLUSTER INITIATIVE http://www.cluster.kz
STATE CORPORATION ON INSURANCE OF EXPORT CREDIT AND INVESTMENT http://www.kecic.kz
OFFICIAL SITE OF ALMATY CITY http://www.almaty.kz
OFFICIAL SITE OF ASTANA CITY http://www.astana.kz
 
1.19. Adresy významných institucí
Obchodní a průmyslová komora Kazachstánu
ul. Al-Farabi 5, Business-center "Nurly -Tua", office 503
Almaty 
050059, Kazachstán
Tel./fax : +7 (7272) 777 050, 777 055, 777 005
e.mail: 
web: www.cci.kz
Fond národního blahobytu "Samruk-Kazyna"
web: www.samruk-kazyna.kz
National Economic Chamber of Kazakhstan "Atameken Union"
010000, Astana, np. Syganak 29, 8. patro
Business Centre "Euro-Centre"
Tel.: +7 (7172) 51 70 01, fax: +7 (7172) 51 70 20,www.atamekenunion.kz
Kaznexinvest - exportní a investiční agentura
2nd floor, 25, Syganak Str., "Ansar" Business Centre, Astana 010000
tel.: +7 7172 79 93 93, www.kaznexinvest.kz
 
Adresy dalších významných institucí lze zjistit na vebových stránkách uvedených pod bodem 1.18.
zdroj: BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

Версия для печати

   
Elim-aj, все права защищены.
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS