Elim-aj  

 

Кто там зовет
Меня в неведомую даль?
Ты, что ли, эхо !
Деятельность
Zakladni informace  |  Politika KZ  |  Ekonomika KZ

2. VNITROPOLITICKÁ CHARAKTERISTIKA

 

2.1 Stručná charakteristika politického systému a hlavní politické strany

Nezávislá republika, parlamentní demokracie s výrazným prezidentským režimem.

Ústřední politickou postavou Kazachstánu je jeho prezident N. Nazarbajev, zvolený do funkce na pět let v roce 1991. V dubnu 1995 bylo jeho funkční období prodlouženo referendem do roku 2000. V srpnu 1995 byla přijata (také referendem) nová ústava KZ, která koncentruje moc v rukou prezidenta a umožňuje jeho dominantní postavení ve vztahu k parlamentu, soudní moci a vládě. Na jaře roku 1999 se však prezident Nazarbajev ještě před ukončením svého volebního období nechal zvolit na 7 let. Podle ústavy může být tentýž občan Kazachstánu zvolen prezidentem pouze dvakrát.

 

2.2. Hlava státu

Prezident Nursultan Nazarbajev.

Do své funkce zvolen v roce 2005 na 7 let. Фото ИТАР-ТАСС

Prezident je hlavou státu a vrchním velitelem OS KZ. Ústava umožňuje prezidentovi vetovat zákony, schválené parlamentem.

 

2.3. Složení vlády

3. Zahraničněpolitická orientace

Členství země v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

 

Kazachstán je členem OSN, OBSE (KZ se jako první neevropská země uchází o předsednictví v roce 2009), MMF, Světové banky, Evropské banky obnovy a rozvoje, Asijské banky rozvoje, Organizace islámské konference, Organizace ekonomické spolupráce, Organizace dohody o kolektivní bezpečnosti, Organizace středo-asijské spolupráce.

V roce 1992 uzavřel Kazachstán dohodu o technické spolupráci s Evropskou unií. V roce 1995 se připojil k programu NATO Partnerství pro mír.

 

Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu v platnost)

První česko - kaz. dohoda byla podepsána v roce 1993 - O obchodně-ekonomické a vědeckotechnické spolupráci (podepsána v září 1993 ministrem Vl. Dlouhým). V říjnu 1996 byla ministrem Kočárníkem během návštěvy premiéra Kažegeldina v ČR podepsána Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic. Během cesty vládní delegace ČR vedené ministrem průmyslu a obchodu ČR p. Karlem Kühnlem 10. dubna 1998 byly podepsány dohody O zamezení dvojího zdanění a Dohody o boji proti organizovanému zločinu a nelegální distribuci drog a jiných omamných látek.

V roce 2003 byla ratifikována smlouva O spolupráci v mezinárodní silniční dopravě.

Před vstupem ČR do EU byla vypovězena smlouva 'O obchodně-ekonomické a vědeckotechnické spolupráci'.

V průběhu oficiální návštěvy prezidenta ČR V. Klause v KZ byla v září 2004 podepsána mezivládní Dohoda o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci (8.9.2004).

Версия для печати

   
Elim-aj, все права защищены.
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS