Elim-aj  

 

Кто там зовет
Меня в неведомую даль?
Ты, что ли, эхо !
Деятельность

Kazachstánské kulturní centrum v České Republice

'Elim-aj'

 

'Elim-aj' je dobrovolné, nepolitické sdružení fyzických a právnických osob, nezávislé na státních, politických i náboženských institucích. Cíle sdružení jsou:
- rozšíření a upevnění přátelských vztahů mezí občany České republiky a Republiky Kazachstán;
- rozvoj kulturních, ekonomických, sportovních, turistických vztahů mezí Českou republikou a Republikou Kazachstán;
- napomáhání integraci občanů Republiky Kazachstán do společenského života České republiky;
- popularizace tradice, kultury, zvyků, jazyků národů Republiky Kazachstán;
- pořádání dobročinných akcí;
'Elim-aj' přispívá k rozvoji všestranných styků mezi Českou Republikou a Republikou Kazachstán ve sféře:
- společenské (mezi veřejnými sdruženími, kluby aj..);
- kulturní (mezi tvůrčími organizacemi, divadly, muzei aj..);
- vzdělávací (mezi školami a universitami, aj..);
- podnikatelské (poradenství,konzultace mezi soukromými podniky České republiky a Republiky Kazachstán ).
Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
Formy dosahování cílů sdružení jsou:
- vytváření projektu akcí a programů pro rozšíření a upevnění přátelských vztahů mezí občany České republiky a Republiky Kazachstán;
- vytváření kroužků podle zájmů;
- pořádání sportovních akcí aj.;
- organizace výletů, koncertů, výstav, kulturních akcí aj.;
- poskytování informačních a konsultačních služeb pro členy sdružení; - nakladatelská, vydavatelská a reklamní činnost;
- součinnost s náboženskými, dobročinnými a jinými institucemi.
Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která souhlasí se stanovami sdružení. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je zapotřebí prostý souhlas výboru .
Zakládajícími členy sdružení jsou fyzické osoby, které se účastnili činnosti přípravného výboru a proti jejichž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
Kulturní centrum úzce spolupracuje a je napojeno na velvyslanectví Republiky Kazachstán v České republice, spolupracuje s informačními médii a s vysokoškolskými organizacemi.
Centrum dále spolupracuje s obdobními centry kultury v jiných zeních, jakož i centry dalších národů, organizovaných na území České republiky.
   
Elim-aj, все права защищены.
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS