Elim-aj  

 

Кто там зовет
Меня в неведомую даль?
Ты, что ли, эхо !
Деятельность


Program činnosti centra „Elim-aj“ na rok 2015.

Leden
1.  Novoroční představení pro děti.
-Výhry a sladkosti pro děti.
-Kulinářské soutěže, čajový dýchánek.
2. Seznámení s českými tradicemi "Tři králové".
 Prohlídka Prahy.
Účast  v charitativních akcích "Oslava Tří králů".
 Ochutnávka tradičních českých jídel.
3. Večer v literárním klubu, věnovaný 100. výročí narození vynikajícího kazašského spisovatele a překladatele Sattara Erubaeva.
Promítání dokumentárního filmu.
Výstava fotografií.
 Výstava knih.
 
Únor
 1. Seznámení s českými tradicemi Masopust - český karneval."
 Účast na slavnosti. Ochutnávka tradičních českých jídel.
2. Setkání filmového klubu.
Promítání filmu Kazachského filmového studia. Sh Aimanova
retrospektivní promítání  filmů filmového studia  Kazachstánu Sh. Aimanova
Březen
 1.„Nauryz Mejramy směruje do Prahy“- Nový rok podle východního kalendáře.
Promítání dokumentárního filmu.
  Výstava knih.
Výstava fotografií
      Workshop - ukázka přípravy tradičních východních jídel.
       
 2.Literárně-hudební program pro ženy věnovaný mezinárodnímu ženskému dni.
 Promítání dokumentárního filmu.
Výstava dětských kreseb.
Koncert.
Kulinářské soutěže, čajový dýchánek.
 
Duben
 
1.Seznámení s českými tradicemi. Oslava Velikonoc a  pravoslavného Svátku
Pascha.
 Koncert.
Kulinářské soutěže, čajový dýchánek.
 
2. V literárním klubu tematický večer věnovaný200. výročí narození velkého ukrajinského spisovatele

 a umělce Tarase Ševčenka (1814-1861), jehož život byl úzce spojen s kazašským národem.
 Promítání filmu "Taras Bulba".
 
 
Výstava knih.
 
Květen
1.Účast na slavnosti Prvního máje.
Ochutnávka tradičních českých jídel.
   
2. Svátek jednoty národů Kazachstánu.
 Tématický večer: „ Oslava jednoty národů Kazachstánu.“.
 
   
 3. Oslavování Dne Vítězství.
 Uložení květin na hrob kazašského hrdiny druhé světové války M.Džunusova na Olšanském hřbitově.
Setkání s veterány druhé světové války.   
 
 
Červen
1. Oslavování Dne dětí.
 Soutěž "Kresby na asfaltu".
Ceny a pochoutky pro děti.
Koncert.
Kulinářské soutěže, čajový dýchánek.
 
2. Večer v literárním klubu, věnovaný 130. výročí narození básníka, zpěváka a skladatele, národního básníka Kazachstánu,

  Kenena Azerbaeva.
Promítání dokumentárního filmu.
Výstava fotografií.
Výstava knih.
 
Červenec
1. Tématický večer věnovaný 90. výročí národního spisovatele Kaz. SSR (1985) Abdizhamily Nurpeisova.
Promítání dokumentárního filmu.
Výstava fotografií.
Výstava knih.
 
    2. Seznámení s českými tradicemi.
Literárně-hudební program na počest sv. Cyrila a Metoděje.
Čajový dýchánek.
 
Srpen
 
     1. "Zábavné sportovní hry"v Mezinárodní den mládeže.
2. Slavnostní setkání a koncert věnovaný Dni Ústavy Republiky Kazachstán.
Výstava fotografií.
 
Záři
   1. IХ. Dny Kazachstánské kultury v Praze (viz. zvláštní program).
   
2. Tematický večer: „Den české státnosti“.
Výstava fotografií.
Promítání dokumentárního filmu.
Čajový dýchánek.
 
Říjen
    1.Organizace členské schůze.
 
    2. Slavnostní večer věnovaný Dni Republiky Kazachstán.
Výstava fotografií.
Promítání dokumentárního filmu.
Čajový dýchánek.
 
3. Tématicky večer   „Den nezávislosti Československé republiky.”
Výstava fotografií.
Promítání dokumentárního filmu.
Čajový dýchánek.
 
Listopad
     1. Účast na konferenci „Tolerance multikulturní společnosti “, pořádanou hl. M. Praha v rámci 15. setkání národnostních menšin.
    2. Tématický večer věnovaný Mezinárodnímu dni  toleranci.
Retrospektivní promítání  filmů filmového studia  Kazachstánu Sh. Aimanova
 
Prosinec
1. Seznámení s českými tradicemi.
Představení pro děti "Svátek sv. Mikuláše".
Výhry a sladkosti pro děti.
Koncert.
Kulinářské soutěže, čajový dýchánek.
 
2. Literární večer věnovaný 120. výročí narození spisovatele, autora knih o Alexandre Puškině, memoáristy Rajevského Nikolaje Alexejeviče.
Promítání dokumentárního filmu.
Výstava knih.
Výstava fotografií.


 

     Poskytování informačních a konzultačních služeb pro členy centra a cizince bude probíhat jednou týdně.

    Zasedání členů výboru sdružení „Elim-aj“ budou probíhat jednou týdně.

    Klubové setkání pro členy centra „Elim-aj“ a hosty budou probíhat jednou měsíčně.

    Kroužky podle zájmu budou fungovat jednou týdně.

   Jednotlivé kroužky a kluby budou fungovat podle vlastních programů.

   
Elim-aj, все права защищены.
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS